portfolio site templates

Op onze website www.huurmeters.be geven we een overzicht van de meetinstrumenten die we in verhuring aanbieden.

naar huurmeters.be

Huur een geluidsmeter
We hebben een groot gamma aan geluidsmeters die we verhuren. Geluidsmeters voor korte metingen of langdurige monitoring. Geluidsmeters voor bouwakoestiek, omgevingsmetingen, burenlawaai, bouwlawaai, handhaving.

Verhuur van klasse 2 geluidsmeters aan organisatoren van evenementen (Vlaamse geluidsnormen) doen we echter niet.

huurmeters.be trillingen

Huur een trillingsmeter
uitgebreide trillingsmeter voor metingen conform de SBR A & B richtlijnen en de DIN 4150 2 & 3.

- Normeringen m.b.t. schade: DIN 4150-3 "Trillingen in
gebouwen; effect op structuren"
- Normeringen m.b.t. hinder: DIN 4150-2 "Trillingen in
gebouwen; effect op personen in gebouwen"

huurmeters.be luchtkwaliteit meten

Huur een fijnstofmeter
Diverse luchtkwaliteit monitoring meetsystemen, meten van ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2), vluchtige organische stoffen (VOS), waterstofsulfide (H2S), niet-methaan koolwaterstoffen (NMHC), kooldioxide (CO2), zwevende deeltjes (TSP, PM10, PM2.5, PM1) en meteorologische parameters zoals neerslag, temperatuur, vochtigheid, druk, windsnelheid en windrichting.  

Norsonic Benelux BVBA
Kerkhovenstraat 2
3461 Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort)

www.geluidsmeter-decibelmeter.be
www.huurmeters.be
www.norsonic.be
info@geluidsmeter-decibelmeter.be
0498/78 49 07