bootstrap theme

juni 2019     Nieuwe, lichtere, 3D geprinte dodecahedron ruisbonnnen van NTEK

The new Omni Serie printed in 3D represent the real breakthrough. Production with additive technology, in addition to a greater freedom in design, guarantees with its sphericity the achievement of greater isotropy and omnidirectionality.

3D Printed with heat-resistant material, ensure excellent performance of the structure even after long periods of activity, without incurring in deformations due to the high temperatures reached during the operation. 


mei 2019     Typekeuring = kalibratieattest?            NEEN

Kalibratieattest: Een kalibratieattest is een attest opgesteld door een erkend kalibratielabo (RvA in Nederland, BELAC in België maar in België is momenteel geen erkend labo voor kalibratie van akoestische apparatuur) dat aantoont dat een geluidsmeter (incl. microfoon en voorversterker) voldoet aan enkele van de klasse 1 vereisten. De geluidsmeter (incl. microfoon en voorversterker) wordt hierbij getest conform de IEC 61672 deel 3.

Dit kalibratieattest is het periodiek nazicht waaraan elke individuele geluidsmeter jaarlijks (of 2 jaarlijks) moet aan worden onderworpen. 

Typekeuring: Om te bewijzen dat een geluidsmeter voldoet aan de klasse 1 vereisten zal een fabrikant van geluidsmeters een nieuw model voorlegen aan een nationaal labo dat een volledige test uitvoert conform de IEC 61672 deel 1 . In deze testen worden alle klasse 1 vereisten getest, o.a. ook metingen bij diverse temperaturen die voor geluidmonitoring zo belangrijk zijn.

In de Benelux is er geen nationaal labo dat typekeuringen opstelt. Traditioneel had het Duitse PTB internationaal veel aanzien, de  laatste jaren maakt het Franse LNE echter ook veel opgang.

Een typekeuring attest is makkelijk te herkennenaan de melding "type-approval" en het logo vanhet nationaal labo (PTB, LNE,...)

In de typekeuring staat duidelijk opgegeven welk model van geluidmeter (incl een specifiek model van microfoon en voorversterker) voldoet aan de IEC 61672 deel 1.

-> Conclusie:

Elke meetketen moet voorzien zijn van een typekeuring voor de gebruikte geluidsmeter +voorversterker + microfoon. Is er geen typekeuring beschikbaar voor een geluidsmeter.... dan is daar meestal een reden voor .. de geluidmeter zal niet voldoen aan de klasse 1 vereisten.

mei 2019    Klasse 1 microfoon beschermkit en correctiefilters voor deze kit op de geluidmeter.

Het gebruik van een microfoon beschermkit heeft grote gevolgen voor microfoongevoeligheid.

1) de microfoon van een geluidmeter is ontworpen met een richtinggevoeligheid voor het geluid recht voor de microfoon (free field). Bijgebruik van een microfoon beschermkit wordt de microfoon verticaal geplaatst -> zonder correcties zal de microfoon zich vooraal richten op geluidbronnen boven in de lucht...

2) de fysieke opbouw van de microfoonbeschermkit zal het geluidveld rond de microfoon danig verstoren

Het is dus absoluut noodzakelijk dat het gebruik van de microfoon beschermkit de klasse 1 nauwkeurigheid kan garanderen.

Op de geluidmeter zelf dient hiervoor een correctiefilter geactiveerd te worden voor het gebruik van een specifiek model van microfoonbeschermkit. (opm: windbolcorrectie is niet =correctie voor eeen beschermkit)

Bij metingen die een klasse 1 nauwkeurigheid vereisen dient de gebruikte microfoon beschermkit opgenopen te zijn in de typekeuring van de geluidsmeter.

maart 2018     De nieuwe huurmeters.be website is online 

Wil je een toestel huren voor het meten van geluid, trillingen of luchtkwaliteit?  

Dan moet je bij huurmeters.be zijn.

Norsonic Benelux BVBA
Kerkhovenstraat 2
3461 Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort)

www.geluidsmeter-decibelmeter.be
www.huurmeters.be
www.norsonic.be
info@geluidsmeter-decibelmeter.be
0498/78 49 07