juni 2020     Nieuwe noise monitoring terminal van Norsonic 

De Nor1545 is de nieuwe meetpost voor onbemande geluidmonitoring van Norsonic.
Deze geluidmonitor is opgebouwd met de Nor145 klasse 1 geluidsmeter.

- 4G draadloze verbinding met het NorCloud web voor data opslag en raadpleging
- geschikt voor alle soorten geluidmonitoring
- robuust en geschikt voor alle weersomstandigheden

- uitgebreide instellingen voor audio opnames en alarmen
- meet & opslag resolutie instelbaar vanaf 25ms
- incl frequentie analyse, statistieken, moving Leq, ...
- noise compass brondetectie, video opnames, meteo data zijn optionele uitbreidingen
- uitgebreide mogelijkheden voor automatische rapportages & analyse
- volledige klasse 1 meetketen met typekeuring

website templates

maart 2020     Trillingsmeters SWARM V2.2 nu ook voor hindermetingen

Swarm V2.2 toestellen kunnen nu ook conform de SBR-B en DIN4150-2 metingen uitvoeren betreffende de trillingshinder die
personen ervaren in gebouwen.

januari 2020     Nieuwe ListenEar geluid dosimeter voor het bepalen van de persoonlijke geluidblootstelling LEX,8h 

- zeer compact (+- 2cm dik en de afmetingen van een bankkaart)
- 160 uur batterij autonomie, herladen via een USB poort
- 8 MB geheugen, opslag van de tijdshistoriek per seconde
- bediening kan rechtsreeks op het toestel of met een app
- temperatuur, vochtigheid en beweging worden ook gemeten met tijdshistoriek
- unieke Anti-Knock & Vibration System waarmee het toestel stoorgeluiden van het aanraken van de microfoon verwijdert
- microfoon zit in het toestel, een externe microfoon is optioneel mogelijk

juni 2019     Nieuwe, lichtere, 3D geprinte dodecahedron ruisbonnnen van NTEK

The new Omni Serie printed in 3D represent the real breakthrough. Production with additive technology, in addition to a greater freedom in design, guarantees with its sphericity the achievement of greater isotropy and omnidirectionality.

3D Printed with heat-resistant material, ensure excellent performance of the structure even after long periods of activity, without incurring in deformations due to the high temperatures reached during the operation. 


mei 2019     Typekeuring = kalibratieattest?            NEEN

Kalibratieattest: Een kalibratieattest is een attest opgesteld door een erkend kalibratielabo (RvA in Nederland, BELAC in België ) dat aantoont dat een geluidsmeter (incl. microfoon en voorversterker) voldoet aan EEN AANTAL van de  klasse 1 vereisten. De geluidsmeter (incl. microfoon en voorversterker) wordt hierbij getest conform de IEC 61672 deel 3. 
Dit kalibratieattest is een periodiek nazicht, het is aanbevolen elke individuele geluidsmeter en kalibrator jaarlijks (of 2 jaarlijks) te laten kalibreren door een erkend kalibratielabo. 

Typekeuring: Om te bewijzen dat een geluidsmeter voldoet aan ALLE  klasse 1 vereisten zal een fabrikant van geluidsmeters een nieuw model voorlegen aan een nationaal labo dat een volledige test uitvoert conform de IEC 61672 deel 1 . In deze testen worden alle klasse 1 vereisten getest, o.a. ook metingen bij diverse temperaturen die voor geluidmonitoring zo belangrijk zijn.
In de Benelux is er geen nationaal labo dat typekeuringen opstelt. Traditioneel had het Duitse PTB internationaal veel aanzien, de  laatste jaren maakt het Franse LNE echter ook veel opgang.
Een typekeuring attest is makkelijk te herkennenaan de melding "type-approval" en het logo vanhet nationaal labo (PTB, LNE,...)
In de typekeuring staat duidelijk opgegeven welk model van geluidmeter (incl een specifiek model van microfoon, voorversterker, microfoon beschermkit) voldoet aan de IEC 61672 deel 1.

-> Conclusie:

Elke meetketen moet voorzien zijn van een typekeuring voor de gebruikte geluidsmeter +voorversterker + microfoon. Als de geluidsmeter voor monitoring zal worden gebruikt moet de microfoon beschermkit ook in de typekeuring opgenomen worden. Is er geen typekeuring beschikbaar voor een geluidsmeter.... dan is daar meestal een reden voor .. de geluidsmeter zal niet voldoen aan de klasse 1 vereisten.

mei 2019    Klasse 1 microfoon beschermkit en correctiefilters voor deze kit op de geluidmeter.

Het gebruik van een microfoon beschermkit heeft grote gevolgen voor microfoongevoeligheid.

1) de microfoon van een geluidmeter is ontworpen met een richtinggevoeligheid voor het geluid recht voor de microfoon (free field). Bijgebruik van een microfoon beschermkit wordt de microfoon verticaal geplaatst -> zonder correcties zal de microfoon zich vooraal richten op geluidbronnen boven in de lucht...

2) de fysieke opbouw van de microfoonbeschermkit zal het geluidveld rond de microfoon danig verstoren
Het is dus absoluut noodzakelijk dat het gebruik van de microfoon beschermkit de klasse 1 nauwkeurigheid kan garanderen.
Op de geluidmeter zelf dient hiervoor een correctiefilter geactiveerd te worden voor het gebruik van een specifiek model van microfoonbeschermkit. (opm: windbolcorrectie is niet =correctie voor eeen beschermkit)
Bij metingen die een klasse 1 nauwkeurigheid vereisen dient de gebruikte microfoon beschermkit opgenopen te zijn in de typekeuring van de geluidsmeter.

maart 2018     De nieuwe huurmeters.be website is online 

Wil je een toestel huren voor het meten van geluid, trillingen of luchtkwaliteit?  

Dan moet je bij huurmeters.be zijn.

Norsonic Benelux BVBA
Kerkhovenstraat 2
3461 Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort)

www.geluidsmeter-decibelmeter.be
www.huurmeters.be
www.norsonic.be
info@geluidsmeter-decibelmeter.be
0498/78 49 07