Welkom op onze website www.geluidsmeter-decibelmeter.be

Wij zijn leverancier van diverse producten m.b.t. het meten van geluid en trillingen:

  • De SoundEar waarschuwingssignalen, een eenvoudig bewustmakingsmiddel van de gevaren van langdurige onbeschermde blootstelling aan lawaai.
  • De SPLnet geluidsmeter, een uniek toestel voor permanente opvolging van de geluidsniveaus tijdens evenementen, op een bedrijfsterrein,...
  • De Norsonic hand-held geluidniveaumeters
  • De Sequoia trillingsmeters en trillingsmonitoring
  • De SoundBadge lawaaidosismeter
  • De CVK trillingsdosismeters voor het meten van hand-arm en lichaamstrillingen
  • ....

Bovendien ontwikkelt Norsonic Benelux eigen monitoringsystemen voor geluid en trillingen die afgestemd worden of klantspecifieke behoeften op de Benelux markt.