how to build a website
SoundEar music noise guide

SoundEar Music Noise Guide
Simpel en goedkoop het geluid van uw event opvolgen

Deze versie van de Noise Guide werd door Norsonic Benelux ontwikkeld en is  geschikt als meet en registratie toestel conform de Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten categorie 1 en 2.
De gebruiker kan voor het 'oor' pictogram instellen vanaf welk geluidsniveau het oor oranje en rood oplicht.
Bovendien kan de gebruiker ook instellen hoeveel opeenvolgende seconden een geluidsniveau dient te worden overschreden voordat het 'oor' pictogram oplicht.

Tenslotte is er ook nog een 2e beoordelingsperiode met een glijdende of lopende LAeq 15min waamee de Music Noise Guide alarmeert d.m.v. een kleinere lichtbalk onderaan het toestel.

Technische specificaties:
- Meetbereik: 30 dB - 120 dB
- Nauwkeurigheid: IEC61672 klasse 2
- Meetparameters: gelijktijdig LAeq,1sec en LAeq,15min
- Geheugen: 90 dagen logging van alle meetparameters
- Voeding: 5 Vdc; voeding kan via USB (pc) of een powerbank
- Afmetingen: 135 x 70 x 70 mm

Brochure Music Noise Guide - geluidsnormen
Application Note- de LAeq parameter begrijpen


VLAREM wetgeving 

Sinds 1 januari 2013 is de regelgeving omtrent geluidsnormen voor muziekactiviteiten gewijzigd. De nieuwe regelgeving is van toepassing op alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt.
Dit besluit bepaalt geluidsnormen voor elektronisch versterkt muziekgeluid aan de bronzijde. Dit om gehoorschade bij publiek en medewerkers te voorkomen.
Inrichtingen worden ingedeeld in drie grote categorieën, afhankelijk van het gevraagde emissieniveau.
De Music Noise Guide is geschikt voor categorie 1 en 2.

Categorie Emissieniveau Inrichting HandhavingBijkomende maatregelen
1LAeq,15min ≤ 85 dB(A)Niet ingedeelde inrichtingToetsing (enkel muziek)
1) LAS,max ≤ 95 dB(A)
2) LAeq,15min ≤ 85 dB(A)
geen
285 dB(A) < LAeq,15min ≤ 95 dB(A)Ingedeelde inrichting
melding klasse 3
Toetsing (muziek + achtergrondgeluid)
1) LAS,max ≤ 102 dB(A)
2) LAeq,15min ≤ 95 dB(A)
- meten geluidsvolume
- visuele indicatie
   (minstens voor
   verantwoordelijke)

Norsonic Benelux BVBA
Kerkhovenstraat 2
3461 Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort)

www.geluidsmeter-decibelmeter.be
www.huurmeters.be
www.norsonic.be
info@geluidsmeter-decibelmeter.be
0498/78 49 07