SoundLOG

SoundLog is het geheugen van de SoundEar® en SoundEar II®

De SoundEar® en SoundEar II® meten het geluid en de SoundLog slaat deze metingen op. Met de bijgeleverde software voor PC kan men de meting uitlezen zodat men een grafiek met tijdshistoriek van de gemeten geluidsniveaus kan genereren en afdrukken.

Waarvoor kan je de SoundLog gebruiken?

Door de geluidsmeting te tonen in een grafiek kan je zien hoeveel geluid er in een bepaalde ruimte geproduceerd wordt en wanneer. Met de grafiek zie je duidelijk waar en wanneer er zich problemen voordoen en laat toe verschillende situaties en periodes te vergelijken. De SoundLog laat toe het geluidsniveau de documenteren en rapporteren voor een periode tot 4 weken.

GRAFIEK MET TIJDSHISTORIEK:

Kies tussen een display in minuten, uren, dagen of weken. Je kan ook verschillende periodes van de week met elkaar vergelijken, bv. elke maandag tss. 8u en 16u.

LAWAAIDOSIS (A-gewogen Leq):

De dagelijkse blootstelling aan lawaai (LEX, 8h ) is de blootstelling aan lawaai gedurende een nominale werkdag van 8 uur. Volgens de Europese richtlijn 2003/10/EG (zie ook de NEN 3418; KB van 16/01/2006) is de onderste actiewaarden voor blootstelling LEX, 8h = 80 dB(A). Deze grafiek van de SoundLog software geeft weer hoeveel het gehoor belast wordt als men zich in een specifieke ruimte bevindt.

ACHTERGROND LAWAAI:

Deze grafiek toont het geluidsniveau dat overblijft als de voornaamste geluidsbronnen uitgezet worden. Het achtergrond geluid is het laagst gemeten geluid.


pdf_icon2 Download product paper